شش اثر برتر رشته نقاشی در دومین و سومین یادواره یاران شیدایی

شش اثر برتر رشته نقاشی در دومین و سومین یادواره یاران شیدایی

شش اثر برتر رشته نقاشی در دومین و سومین یادواره یاران شیدایی صرفا جهت الگوگیری دانش آموزان در این بخش تقدیم می گردد و انشالله شاهد آثار با کیفیت تری در چهارمین یادواره یاران شیدایی باشیم.

برای مشاهده هر کدام از این اثرها بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید.

نقاشی یکنقاشی دونقاشی سهنقاشی چهارنقاشی پنجنقاشی شش