بررسی عملکرد مدارس در یادواره یاران شیدایی

بررسی عملکرد مدارس در یادواره یاران شیدایی

عملکرد مدارس استان در چهارمین یادواره یاران شیدایی مورد بررسی قرار گرفت.

Photo

عملکرد مدارس استان توسط دبیرخانه بازبینی و بررسی گردید و از حضور مدارس فعال و پویا تقدیر و تشکر می نمائیم و امیدواریم شاهد حضور فعالانه ی مدارسی باشیم که تاکنون اخبار و فعالیت های کمرنگی را در چهارمین یادواره یاران شیدایی داشته اند. شایان ذکر است دبیرخانه چهارمین یادواره یاران شیدایی ، گزارش عملکرد مدارس را تا پایان آذرماه تنظیم و آماده سازی و به مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) ارسال نموده است.