نمایشگاه یاران در دهه فجر (دوره اول دخترانه – تربت حیدریه)

نمایشگاه یاران در دهه فجر (دوره اول دخترانه – تربت حیدریه)

در عالم کسی ثروتمندتر از شهید نیست ، آری شهید است که به منبع عظیم وجود متصل است ، و چه ثروتی بالاتر از خداوند …

S6308023

در روز سه شنبه مورخ 20 بهمن ماه 1395 و همزمان با ایام الله دهه باشکوه فجر ، نمایشگاهی از آثار دانش آموزان شرکت کننده در چهارمین یادواره یاران شیدایی در دبیرستان دخترانه دوره اول تربت حیدریه برگزار شد .