خالصانه آمده ایم تا زیارتتان کنیم و با دل های خسته اما امیدوار، خود را در این مکان اهورایی با بغض های شکسته فرا بخوانیم و بگوییم که شهدا! ما شما را فراموش نکرده ایم.

9

روز شنبه 7 آذر ماه به مناسبت هفته بسیج، دانش آموزان کلاس دوم ریاضی برای زیارت گلزار شهدای طرقبه رهسپار شدند و در جوار شهدا با آنها هم پیمان شدند و این ندا را زمزمه نمودند: به آن خون مقدسشان که در بیابان های تفتیده ریخت و در غربت و مظلومیت جان دادند. به آن استخوان های گسسته و شکسته ای که بعد از سالیان سال جستجو شد. به آن بدنهای مطهری که زیر شنی تانک ها قرارگرفت . به آن سرهای از بدن جداشده ای که پای حق غربانی شد ، پیمان می بندیم که با شما باشیم و در خط شما.

در کنار گلزار شهدا دبیر پرورشی سرکار خانم رضایی نیز از منش و راه شهدا و شوخی های جبهه و جنگ برای دانش آموزان صحبت کردند.

9(2)